PEDRA

Construcció i reparació de murs i parets de pedra de qualsevol tipologia i tècniques de col·locació segons el seu entorn o necessitat. (Pedra seca, amorterada amb calç, paviments…)