CALÇ

Morters de diverses formulacions per a construcció de parets o paviments d’habitatges, revestiments i acabats de parets de façanes i interiors amb diferents acabats (remolinat, esquerdejat, lliscat…)