FUSTA

Construcció en fusta de noves estructures per habitatges, restauració i reposició d’estructures ja existents en tot tipus d’obertures i paviments per habitatges.