La nostra passió és la construcció tradicional. Som experts en la construcció amb tècniques tradicionals com la utilització de materials com pedra, calç, creàmica i fusta.

Després de quatre anys de formació teòrica i pràctica del CURS DE MESTRATGE EN CONSTRUCCIÓ TRADICIONAL, l’empresa i els seus treballadors van obtenir, al març del 2018, el certificat atorgat pel Grup de Recuperació i Estudi de la Tradició Arquitectònica (GRETA) i de la Unió d’Empresaris de la Construcció (UEC).

A banda de la nostra llarga experiència, en aquest curs vam aprofundir el coneixement dels materials i les tècniques tradicionals que ens habiliten especialment per executar obres d’intervenció en el patrimoni arquitectònic del nostre país.

Les tècniques de construcció tradicional combinades amb les noves tecnologies ens dona un gran ventall de possibilitats per la construcció innovadora, ecològica i sostenible.

GRETA (Grup de Recuperació i Estudi de la Tradició Arquitectònica) organitza des de l’any 2014 el Mestratge en Construcció Tradicional conjuntament amb la UEC.

In fact, it is the first impression that individuals would have on them which would reflect on write my essay them.