Costa Construccions i la seva antecessora han realitzat un gran nombre d’edificis tant a la ciutat de Figueres com a la comarca de l’Alt Empordà. Alguns d’aquests responen a promocions pròpies però també ha construït per altres promotors que han tingut la confiança de fer l’encàrrec de l’execució de les seves promocions.

En qualsevol cas, des de la nostra constructora ens hem encarregat de la paleteria amb el nostre personal experimentat, així com de la coordinació de la resta d’industrials o de la major part d’aquests; i dels tècnics que participen en l’obra. La cartera d’industrials col·laboradors és àmplia i de gran competència, l’objectiu és sempre un nivell d’acabats de primera qualitat i una seguretat i garantia total en el resultat final de l’obra.